Phối hợp chặt chẽ trong triển khai đồng bộ các mặt công tác Đảng

27/12/2022
Phối hợp chặt chẽ trong triển khai đồng bộ các mặt công tác Đảng
Ngày 27/12, Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 và trao tặng Huy hiệu Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp cho biết trong năm 2022, Bộ Tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, bám sát điều kiện thực tiễn của Đảng Bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và đạt nhiều kết quả tích cực. Các mặt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, quản lý, phát triển đảng viên, dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, văn phòng cấp ủy đều có sự khởi sắc; kết thúc năm công tác đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. 
Công tác học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các văn bản nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị và văn bản nghị quyết của cấp ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc, bài bản, có chất lượng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng cơ sở, quản lý và phát triển Đảng viên được chú trọng và đi vào chiều sâu, qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp được Quốc hội, Chính phủ giao.
Công tác phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đi vào nền nếp, ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Nội bộ đoàn kết và đạt được sự thống nhất cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và có nhiều đóng góp vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: còn triển khai chậm một số nhiệm vụ, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong công tác Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu Đảng viên; chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề có nơi chất lượng chưa sâu, chưa sát thực tiễn; việc triển khai thực hiện một số văn bản mới của một số cấp ủy, tổ chức đảng có lúc còn chậm…
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khái quát lại một số kết quả nổi bật trong công tác Đảng của Bộ năm vừa qua. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt các văn bản của Đảng đã được thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm; Đảng ủy Bộ Tư pháp đã thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.
Về công tác Đảng năm 2023, Bộ trưởng đề nghị Đảng ủy Bộ cần tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các kế hoạch thực hiện văn bản của cơ quan Đảng cấp trên theo chiều sâu, đặc biệt là những công việc liên quan trực tiếp đến công tác Tư pháp. Phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp, trong đó có công tác tham mưu Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27, công tác phòng chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật.
Cùng với đó, cần làm tốt công tác phối hợp trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo Nghị định 98/2022/NĐ-CP, công tác quy hoạch, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các cấp, đề xuất Trung ương các đồng chí xứng đáng quy hoạch ở cấp cao hơn; công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ của định kỳ của Bộ Tư pháp. 
Bộ trưởng cũng đề nghị các mặt công tác Đảng cần bám sát quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của Đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm và không để xảy ra các sai phạm.
Tiếp thu các ý kiến của Bộ trưởng, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nêu rõ trong năm 2023, Đảng bộ Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Ban Cán sự Đảng để kịp thời ban kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh đó cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị với cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, kiện toàn bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, nâng cao chất lượng học tập quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của bộ ngành. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chú trọng công tác quản lý, phát triển Đảng viên…
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Như Chiến, là các đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ Tư pháp. 
Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Kim Tinh chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đồng thời nhấn mạnh dù ở các cương vị khác nhau nhưng các đồng chí đảng viên đều có những đóng góp thiết thực đối với Bộ, ngành Tư pháp. 
Thay mặt cho các Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Hoàng Thế Liên gửi lời cảm ơn Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ông Liên khẳng định đây là niềm vinh dự, là sự ghi nhận cố gắng bền bỉ của các đảng viên đồng thời cũng là dấu ấn nhắc nhở mỗi đảng viên tiếp tục phấn đấu đóng góp vào kết quả chung của Bộ, ngành Tư pháp, giữ vững phẩm chất trong sáng của người Đảng viên.
Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Chi bộ Cục Công tác phía Nam và Bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Chi bộ Thanh Tra và đồng chí Hà Ánh Bình, Chi bộ Khối các cơ quan đại diện, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017-2021; tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tư pháp cho các tổ chức Đảng và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Một số hình ành tại Hội nghị:

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đồng chủ trì hội nghị.


Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Kim Tinh phát biểu tại Hội nghị.


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Hội nghị.


Đồng chí Hoàng Thế Liên, đồng chí Nguyễn Như Chiến được trao tặng Huy hiệu 40 tuổi Đảng, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Hội nghị.

 

Thay mặt cho các Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Hoàng Thế Liên gửi lời cảm ơn Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 


Các đồng chí nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Hội nghị.

 
Lê Huy - Trung tâm Thông tin