Nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ Bộ Tư pháp

06/12/2022
Nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ Bộ Tư pháp
Chào mừng Đại hội Đoàn toàn lần thứ XII, chiều 6/12, BCH Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Hội thảo “Tham vấn nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của công chức, viên chức trẻ Bộ Tư pháp”. Hội thảo do Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Đỗ Kiên và Ủy viên BCH Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp Trịnh Xuân Tùng đồng chủ trì với sự tham gia của Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khối, Chánh Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Trần Trung Kiên, ủy viên BTV Đoàn Bộ, ủy viên BCH Đoàn Bộ, đại diện các Chi đoàn/Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp và các đoàn viên đến từ Đoàn trường Đại học Luật Hà Nội.
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Hội thảo nhằm mục đích tạo điều kiện để công chức, viên chức trẻ có cơ hội tìm hiểu, trao đổi về các chủ trương, quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp, đồng thời chia sẻ một số kết quả nổi bật về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ Bộ Tư pháp trong thời gian qua và những khó khăn, hạn chế. Đây cũng chính là cơ hội để cơ quan chuyên môn của Bộ lắng nghe những ý tưởng đề xuất các mô hình đào tạo, bồi dưỡng mới trong xu hướng ứng dụng công nghệ số và những nguyện vọng, mong muốn của công chức, viên chức trẻ liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng.
 

Toàn cảnh Hội thảo
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Đỗ Kiên nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong ba khâu đột phá trọng tâm, trọng điểm của Bộ, ngành Tư pháp. Vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công chức, viên chức trẻ luôn được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp hết sức quan tâm. Để hình thành đội ngũ công chức, viên chức trẻ là lực lượng nòng cốt của Bộ Tư pháp, đồng chí đề nghị mỗi công chức, viên chức trẻ phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể; nâng cao ý thức về truyền thống, giá trị của cơ quan, Bộ, ngành Tư pháp; giữ gìn bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống; luôn có ý thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
 

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Đỗ Kiên phát biểu khai mạc Hội thảo
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận “Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức nói chung, công chức, viên chức trẻ nói riêng của Bộ Tư pháp” của Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ, “Thực trạng công tác, chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ Bộ Tư pháp tại Học viện Tư pháp” của Đoàn cơ sở Học viện Tư pháp, “Đề xuất về nội dung, chương trình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức trẻ Bộ Tư pháp trong thời gian tới” của Đoàn Tổng cục thi hành án dân sự,...
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin