Vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp

02/12/2022
Vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp
Chiều 2/12, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ và đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể đồng chủ trì Hội thảo.
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh nhấn mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị là hết sức cần thiết. Đồng chí đánh giá Hội thảo Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp là cơ hội để các đơn vị tự đánh giá việc áp dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận "Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bộ, ngành Tư pháp và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hiện nay" của Đảng bộ Văn phòng Bộ; "Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của Bộ Tư pháp hiện nay" của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp; "Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay" của Chi bộ Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; "Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay" của Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; "Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự" của Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự; "Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này" của Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật..  .
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đánh giá Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, khẩn trương, trách nhiệm với nhiều tham luận chất lượng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung tinh thần hội thảo đến cán bộ đảng viên để nhận thức sâu sắc, toàn diện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai đầy đủ thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 22 của Ban Cán sự Đảng, Kế hoạch 23 của Đảng ủy Bộ; tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đơn vị.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đại diện các đơn vị trình bày tham luận tại hội nghị.

 
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin