Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật: Gắn xây dựng Đoàn với phát triển Đảng

02/12/2022
Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật: Gắn xây dựng Đoàn với phát triển Đảng
Chiều ngày 30/11/2022, Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 11/2022. Trong buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Ban tuyên giáo, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho 04 đoàn viên ưu tú của Chi đoàn. Đó là các đồng chí: Ngô Lan Hương, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thị Ninh, Phạm Thị Phương Thảo


 
Các đồng chí Đảng viên mới cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và sự giúp đỡ của Chi bộ. Trong giây phút thiêng liêng, trước lá cở Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Đảng viên mới tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
 
Chi ủy Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chụp ảnh lưu niệm cùng 04 đồng chí Đảng viên mới
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Bí thư Chi bộ bày tỏ niềm vui, sự tin tưởng đối với 04 đồng chí Đảng viên mới, hy vọng các đồng chí sẽ luôn luôn xứng đáng với vai trò, trách nhiệm của người Đảng viên; đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ phải thực hiện.
Với việc Chi đoàn có 04 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, tổng số Đoàn viên của Chi đoàn là Đảng viên hiện nay đã là 100%. Đây không chỉ là thành tích của cá nhân các Đoàn viên ưu tú, mà còn là một dấu ấn, cột mốc mới cho sự nỗ lực, trưởng thành của Chi đoàn, một sự ghi nhận xứng đáng cho sự phát triển ngày càng vững chắc của Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.  Qua đó thể hiện Chi đoàn luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng và luôn là cánh tay phải đắc lực của Chi bộ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, luôn cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho sự phát triển chung về số lượng và đảm chất lượng cho việc phát triển Đảng.