Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

02/12/2022
Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Ngày 2/12, Ban Cán sự Đảng – Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban chỉ đạo 35 của Bộ và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 của Bộ đồng chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho biết trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra vô cùng gay gắt, hệ thống pháp luật và hệ thống tư pháp Việt Nam đang là mục tiêu của các thế lực thù địch, không thân thiện. Thứ trưởng nhấn mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có vai trò đặc biệt quan trọng. 
 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Trong những năm qua, Ban chỉ đạo 35 của Bộ đã quan tâm, triển khai, tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ cấp ủy, đảng viên, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, kịp thời giải đáp tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong thực tiễn thực hiện. 
Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, truyền đạt nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho các cán bộ, đảng viên trong đơn vị của mình.
 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng trung ương trình bày tham luận tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TW trình bày chuyên đề tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về XDPL trình bày chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xây dựng và thi hành pháp luật; bà Dương Thiên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế trình bày chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và cải cách tư pháp.
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin