Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ 10

01/12/2022
Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ 10
Ngày 01/12, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ mười dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Tại Phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác Quý IV/2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý I/2023; báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023; báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát, thực hiện kỷ luật Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm công tác kiểm tra giám sát, thực hiện kỷ luật Đảng năm 2023. Về cơ bản, năm 2022, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã triển khai đồng bộ và toàn diện nhiều hoạt động, có chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 

Đồng chí Đỗ Xuân Lân trình bày báo cáo tại Phiên họp
 
Các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo Nghị định điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành và quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Bộ Tư pháp.
 

Đồng chí Phan Chí Hiếu, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, đồng chí Đặng Hoàng Oanh đồng chủ trì phiên họp
 
Biểu dương công tác chuẩn bị báo cáo của Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Ủy ban kiểm tra, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cơ bản nhất trí phương hướng hoạt động năm 2023. Đối với báo cáo công tác năm và báo cáo kiểm tra giám sát, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu và cho ý kiến góp ý, đồng thời đề nghị bổ sung nhiệm vụ phối hợp với ban cán sự Đảng để chuẩn bị cho đợt kiểm tra về công tác chính trị nội bộ và nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, tập thể cấp ủy, xét khen thưởng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2022 là nhiệm vụ trọng tâm. Về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, đồng chí đề nghị giao các chuyên đề cho các chi bộ, đảng bộ chuẩn bị.
Cùng ngày, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì phiên họp Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin