Lan tỏa giá trị Bộ pháp điển đến với đoàn viên, thanh niên trong toàn Khối

09/11/2022
Lan tỏa giá trị Bộ pháp điển đến với đoàn viên, thanh niên trong toàn Khối
Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (09/11); đồng thời phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của mỗi đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, sáng ngày 9/11/2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp và Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn “Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tìm hiểu và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”
         
 
Tham dự Diễn đàn, về phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có Đồng chí Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp; Đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên BCH Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí công chức, viên chức trực tiếp làm công tác pháp chế đến từ các Ban, Bộ, ngành trực thuộc Khối các cơ quan Trung ương.
Tặng hoa của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
 
Tặng hoa của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
Tặng hoa của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
 
Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh: Ngày 20/6/2012, Quốc hội thông qua Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) quy định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác PBGDPL, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả. Một trong những giải pháp đó là việc Quốc hội đã lựa chọn và quyết định lấy ngày 9/11, ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước ta - là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
Kể từ khi Ngày Pháp luật được công bố lần đầu tiên vào năm 2013 đến nay, có thể nhận thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được tích cực đổi mới, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Nhiều ban, bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương đã đổi mới, sáng tạo để việc triển khai Ngày Pháp luật trở nên thiết thực hơn, gần gũi hơn với đời sống xã hội với nhiều mô hình mới đã ra đời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Việc thực hiện Ngày Pháp luật đã bắt đầu hướng tới mục tiêu thực chất hơn, đó là làm chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, đáp ứng triển khai các nhiệm vụ vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Với vai trò là lực lượng xã hội to lớn của hiện tại và là chủ thể sáng tạo của tương lai, Lực lượng thanh niên (với số lượng 22,1 triệu thanh niên, chiếm 25,79% dân số cả nước, trong đó có khoảng hơn 5,7 triệu đoàn viên) đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thanh niên là lớp người “xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Chính vì vậy, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng thanh niên, đoàn viên nhằm giáo dục kiến thức pháp luật, làm cho thanh niên, đoàn viên có tình cảm với pháp luật, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, để thanh niên, đoàn viên tham gia sâu hơn vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay là cấp bách và cần thiết. Chính vì vậy, việc tổ chức Diễn đàn “Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung tìm hiểu và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” gắn với Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có rất nhiều ý nghĩa trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng thanh niên, đoàn viên.
 
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Diễn đàn
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Diễn đàn
 
Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh Diễn đàn là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng 10 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức những Diễn đàn bổ ích như ngày hôm nay để đoàn viên, thanh niên được đóng góp trí tuệ, sức trẻ vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Diễn đàn
Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Diễn đàn
 
Mở đầu nội dung tham luận, đồng chí Trần Thanh Loan, Phó trưởng phòng phụ trách phòng pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã trình bày và giới thiệu khái quát về công tác pháp điển hệ thống QPPL và Bộ pháp điển; Giới thiệu tài liệu và các ấn phẩm về Bộ pháp điển.
 
Báo cáo viên Trần Thanh Loan, Phó Trưởng phòng, Cục KTVBQPPL
Báo cáo viên Trần Thanh Loan, Phó Trưởng phòng, Cục KTVBQPPL
 
Theo đó, hiện nay, Bộ pháp điển có 45 chủ đề được đánh số thứ tự từ số 1 đến số 45. Mỗi Chủ đề có 1 hoặc nhiều đề mục (có 271 đề mục thuộc 45 chủ đề). Cho đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành và trình Chính phủ thông qua kết quả pháp điển 252/271 đề mục, đạt tỷ lệ 93% khối lượng Bộ pháp điển; các đề mục còn lại đang được các bộ, ngành khẩn trương thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Kết quả pháp điển đã được Chính phủ thông qua được đăng tại Mục Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn).
Qua việc pháp điển 252/271 đề mục, Bộ Tư pháp đã cùng với các bộ, ngành rà soát, làm “sạch” được gần 08 nghìn văn bản trên tổng số khoảng gần 09 nghìn văn bản QPPL của Trung ương, góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật cũng như giúp các cá nhân, tổ chức dễ dàng, thuận tiện trong tra cứu, tìm kiếm các quy định pháp luật đang còn hiệu lực.

Ở bài tham luận thứ 2, đồng chí Phùng Thị Hương, phòng pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã trình bày tại Diễn đàn với nội dung “Hướng dẫn cách thức khai thác và sử dụng Bộ pháp điển”.
 
Báo cáo viên Phùng Thị Hương, Phòng pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Cục KTVBQPPL
Báo cáo viên Phùng Thị Hương, Phòng pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Cục KTVBQPPL
 
Theo quy định tại Pháp lệnh pháp điển, Bộ pháp điển được sử dụng để tra cứu trong áp dụng và thực hiện pháp luật và được khai thác, sử dụng miễn phí. Để các cá nhân, tổ chức sớm tiếp cận, khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển ra ngoài xã hội. Phía dưới là đường link các ấn phẩm phục vụ việc hướng dẫn cách thức khai thác và sử dụng Bộ pháp điển, kính gửi đến quý người dùng:
Tài liệu truyền thông giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển Việt Nam
https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=166
Link Tờ rơi giới thiệu, hướng dẫn cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển 
https://phapdien.moj.gov.vn/qt/hinhanhvideo/Pages/danh-muc-anh.aspx#2
https://phapdien.moj.gov.vn/qt/hinhanhvideo/Pages/danh-muc-anh.aspx#3
Link Video giới thiệu, hướng dẫn cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển   
https://mediabtp.moj.gov.vn/Media/2022/Thang7/BoPhapDienFINAL_103827072022.mp4

Xen kẽ các bài tham luận, Ban Tổ chức đã tổ chức các mini game xoay quanh hiểu biết về Bộ pháp điển trên nền tảng ứng dụng Quizizz.com và đã tìm ra những chủ nhân xuất sắc nhận của những món quà giá trị, thiết thực.
 
Chúc mừng các Đoàn viên thắng giải mini game hiểu biết về Bộ pháp điển
Chúc mừng các Đoàn viên thắng giải mini game hiểu biết về Bộ pháp điển
Chúc mừng các Đoàn viên thắng giải mini game hiểu biết về Bộ pháp điển
 
Trên cơ sở các bài tham luận, các đại biểu tại Diễn đàn đã có những trao đổi, góp ý để đẩy mạnh công tác khai thác, sử dụng và truyền thông về Bộ pháp điển. Qua đó bày tỏ mong muốn cao nhất của Diễn đàn là các đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang hằng ngày tiếp xúc với các văn bản quy phạm pháp luật sẽ biết cách khai thác tối đa giá trị của “Kho tài nguyên quý báu” này một cách hiệu quả và thuận lợi nhất./.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm