Diễn đàn “Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tìm hiểu và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

09/11/2022
Diễn đàn “Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tìm hiểu và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”
Hưởng ứng 10 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp và Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn “Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tìm hiểu và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tham dự và chỉ đạo Diễn đàn.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng nhấn mạnh lực lượng thanh niên là lực lượng xã hội to lớn của hiện tại và là chủ thể sáng tạo của tương lai, đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, vì vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng thanh niên, đoàn viên trong bối cảnh hiện nay là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Thứ trưởng khen ngợi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tích cực thực hiện tốt công tác PBGDPL, tổ chức hưởng ứng, triển khai thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: tổ chức các hội nghị, hội thảo tham gia đóng góp ý kiến, hoàn thiện thể chế, chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp ý vào quá trình hoàn thiện các dự án luật, bộ luật, luật mới có liên quan trực tiếp đến tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên; đặc biệt là tổ chức Diễn đàn “Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung tìm hiểu và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”.
 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc Diễn đàn
 
Để chương trình Diễn đàn đạt hiệu quả, thiết thực, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự dành thời gian, trí tuệ, nghiêm túc học tập, nghiên cứu - chủ động trao đổi và tiếp thu các nội dung được truyền đạt tại diễn đàn; vận dụng vào công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần nâng cao ý thức, tinh thần thượng tôn pháp luật, định hướng hành vi chuẩn pháp luật cho đoàn viên thanh niên.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho biết trong những năm qua, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nói chung, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nói riêng đã chỉ đạo đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, gắn liền với phong trào hành động của tuổi trẻ, trong đó tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến những vấn đề bức thiết của thanh thiếu nhi và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới những Diễn đàn bổ ích như ngày hôm nay sẽ tiếp tục tổ chức để đoàn viên, thanh niên được đóng góp trí tuệ, sức trẻ vào quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 

Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Ngọc Điệp

Tại Diễn đàn, các đại biểu được nghe Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp điển và Hợp nhất văn bản QPPL Trần Thanh Loan trình bày tham luận giới thiệu khái quát về công tác pháp điển hệ thống QPPL và Bộ pháp điển; giới thiệu tài liệu và các ấn phẩm về Bộ pháp điển và đồng chí Phùng Thị Hương hướng dẫn cách thức khai thác và sử dụng Bộ pháp điển.
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin