Công đoàn Bộ Tư pháp kiểm tra công tác công đoàn năm 2022 tại Trường Cao đẳng Luật miền Bắc

07/11/2022
Công đoàn Bộ Tư pháp kiểm tra công tác công đoàn năm 2022 tại Trường Cao đẳng Luật miền Bắc
Ngày 02/11, Đoàn kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp do đồng chí Trần Việt Hưng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn, các thành viên đoàn kiểm tra là Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp và một số thành viên được trưng tập đã tiến hành kiểm tra công tác công đoàn tại Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc. Tham dự kiểm tra có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp. Về phía Trường Cao đẳng Luật miền Bắc có đồng chí Hoàng Xuân Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; đồng chí Hoàng Thị Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn tham dự buổi kiểm tra.
Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, đồng chí Hoàng Thị Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo công tác công đoàn 10 tháng đầu năm 2022. Theo đó, được sự quan tâm của Công đoàn Bộ Tư pháp, sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Chi ủy, Lãnh đạo Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, Công đoàn nhà trường đã tổ chức triển khai và phối hợp với Thủ trưởng đơn vị thực hiện nhiều hoạt động công đoàn thiết thực, ý nghĩa, đạt kết quả cao, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu rõ một số ưu điểm cũng như hạn chế trong công tác công đoàn, nguyên nhân chủ quan, khách quan và những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc tổ chức các hoạt động công đoàn trong thời gian qua.
Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra việc thực hiện công tác lưu giữ các loại hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, công tác tài chính của Công đoàn nhà trường, các ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra cũng như ý kiến bổ sung, làm rõ các nội dung báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Việt Hưng đánh giá cao công tác công đoàn 10 tháng đầu năm 2022 của Công đoàn nhà trường, đặc biệt là việc chấp hành đầy đủ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện tốt công tác quán triệt về chính trị, tư tưởng cho đoàn viên Công đoàn; việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế hoạt động, phối hợp được thực hiện đầy đủ; kiểm tra, giám sát tốt việc thực hiện chế độ, chính sách, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền và các đoàn thể khác; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do Công đoàn Bộ tổ chức; công tác lập và quản lý hồ sơ, sổ sách, giấy tờ được thực hiện bài bản…
Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt với hình thức phù hợp với đặc thù công việc của nhà trường; nâng cao hơn nữa vai trò của Công đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị; thực hiện tốt hơn công tác thi đua - khen thưởng; đề nghị Chi ủy, Lãnh đạo nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về thời gian và vật chất cho hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới…
 
Thay mặt Công đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi kiểm tra, kết quả của buổi kiểm tra cũng như các hoạt động của Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc trong thời gian qua. Cùng với đó, đồng chí cũng mong muốn Chi ủy, Lãnh đạo nhà trường tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao các hoạt động của Công đoàn, đặc biệt là quan tâm, kịp thời chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn trong nhiệm kỳ tới.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, thay mặt cho Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Bắc, đồng chí Hoàng Thị Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn của Công đoàn Bộ, của Đoàn kiểm tra đối với các hoạt động của Công đoàn nhà trường trong thời gian tới. Đồng chí cũng cam kết và khẳng định Công đoàn nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động của Công đoàn, qua đó góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của nhà trường./.
Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ