Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành công đoàn Bộ thực hiện công tác quy hoạch (bước 4) (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

01/11/2022
Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành công đoàn Bộ thực hiện công tác quy hoạch (bước 4) (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)
Chiều 01/11, công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban chấp hành công đoàn Bộ thực hiện công tác quy hoạch (bước 4) (Nhiệm kỳ 2023 - 2028). Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, Ban kiểm phiếu do bà Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ làm Trưởng ban đã trình bày kết quả bỏ phiếu của Hội nghị Cán bộ công đoàn chủ chốt thực hiện công tác quy hoạch (bước 3), theo đó, có 36 đại biểu tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập tham dự.
Trên cơ sở kết luận kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự quy hoạch bằng phiếu kín. Các đồng chí đạt tỉ lệ phiếu đồng ý ít nhất trên 50% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu sẽ được đưa vào danh sách giới thiệu ở bước sau.
Các đại biểu đã làm việc với tinh thần khách quan, nghiêm túc, khẩn trương để giới thiệu, phát hiện nhân sự đưa vào danh sách phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 

Chủ tịch Công đoàn Bộ Khương Thị Thanh Huyền phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Lê Huy)
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu (Ảnh: Lê Huy)

 
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin