Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cấp cơ sở

25/10/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cấp cơ sở
Chiều 21/10, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi làm việc với các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc tại trụ sở của Học viện Tư pháp. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Bộ; Lê Thu Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn cơ sở Học viện Tư pháp; Hà Trọng Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đoàn Bộ, Bí thư Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Đào Bá Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chuyên môn và nghiên cứu khoa học Đoàn Bộ, Bí thư Chi đoàn Viện Khoa học pháp lý và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành các Chi đoàn, Đoàn cơ sở gồm: Học viện Tư pháp, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và Cục Bồi thường nhà nước
Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên 10 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong thời gian qua, chất lượng công tác Đoàn của các đơn vị đã được nâng lên và có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực. Các phong trào thanh niên được triển khai nề nếp với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, hấp dẫn thu hút đoàn viên hưởng ứng tham gia thể hiện trong các đợt thi đua cao điểm, gắn chặt với hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, các cuộc thi được tổ chức triển khai cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã nhận diện những tồn tại, khó khăn, hạn chế và đề xuất những giải pháp, kiến nghị với Ban Thường vụ Đoàn Bộ về hoạt động công tác đoàn trong thời gian tới và thống nhất phối hợp tổ chức một số hoạt động về nguồn, thiện nguyện,… chung của 05 Chi đoàn/Đoàn cơ sở dự kiến triển khai những tháng cuối năm 2022.

 
Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện các Chi đoàn, Đoàn cơ sở, thay mặt Thường trực Đoàn Bộ, đồng chí Bí thư Đoàn Bộ Trịnh Xuân Tùng trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trong thời gian qua đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, đổi mới phương thức, duy trì hoạt động của Đoàn, đồng thời đồng chí đề nghị các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm khơi dậy tình yêu ngành, gắn bó với nghề, tự hào truyền thống 77 năm hình thành và phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam; thường xuyên gần gũi, quan tâm, lắng nghe đoàn viên, thanh niên, kịp thời đề xuất với Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên; nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, văn hóa công sở, thời giờ làm việc, xây dựng hình ảnh người công chức, viên chức, đoàn viên chuyên nghiệp, thân thiện; mạnh dạn đề xuất với Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc đảm nhận công trình, phần việc thanh niên thông qua đó giúp đoàn viên, thanh niên tham gia sâu hơn vào nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ nhằm thu hút các nguồn lực về nhân lực và kinh phí để nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức các hoạt động Đoàn; chủ động, nghiên cứu và cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên đến năm 2025 của Bộ Tư pháp theo hướng thực chất, hiệu quả; đề nghị các Ban trực thuộc Đoàn Bộ cần sớm xây dựng Kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 theo hướng chuyển các nhiệm vụ, hoạt động cho các Chi đoàn/Đoàn cơ sở chủ trì thực hiện, để phát huy thế mạnh và thu hút sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên các đơn vị. 
 
Lê Thu Thảo