Gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

14/12/2022
Gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị
Sáng ngày 13/12, tại trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Đoàn Thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp và Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Nhận diện một số rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam và đề xuất, kiến nghị”. Tham dự Hội thảo có các đồng chí Nguyễn Tất Thái, Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; Nguyễn Thị Hải Bình, Quyền Trưởng ban, Ban Nghiên cứu và Điều phối chính sách giám sát; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và đoàn viên, thanh niên các đơn vị tham dự.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe các bài tham luận đến từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đoàn viên thanh niên của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính liên quan đến những rủi ro, thách thức từ kinh tế - tài chính thế giới; tổng quan thị trường tài chính Việt Nam năm 2022, nhận diện một số rủi ro nội tại; rủi ro tài chính và vấn đề bảo vệ người tiêu dùng tài chính ở Việt Nam hiện nay; định hướng và đề xuất phát triển thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2030.
Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các đồng chí đoàn viên, thanh niên đã thảo luận, đóng góp, trao đổi ý kiến trên tinh thần tích cực, không khí cởi mở và sôi nổi, mang lại nhiều thông tin mới bổ ích, gắn liền với công tác chuyên môn. Hội thảo đã góp phần nâng cao hiểu biết, cập nhật kiến thức, trao đổi góc nhìn đa chiều hơn về thị trường tài chính Việt Nam, những rủi ro và thách thức, từ đó có thể đưa ra những đề xuất, kiến nghị chính sách đối với Việt Nam trong giai đoạn tới.
Các nội dung trao đổi, thảo luận trong Hội thảo sẽ là những đóng góp tích cực, có giá trị để các Ban, đơn vị chuyên môn của Ủy ban và các Bộ ngành tham khảo và bổ sung, hoàn thiện các nội dung báo cáo, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Hội thảo cũng giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, đóng góp của đoàn viên thanh niên với các hoạt động chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Kết quả Hội thảo thể hiện vai trò của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong việc gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từ cơ quan, đơn vị.
Một số hình ảnh tại Hội thảo: