Họp Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 1 năm 2023

13/01/2023
Họp Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 1 năm 2023
Sáng 13/01, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 1 năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, cho ý kiến về công tác kiện toàn bộ máy cán bộ tại Báo Pháp luật Việt Nam và nghe đồng chí Đỗ Xuân Lân - Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể trình bày Báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 1 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2 năm 2023.
Bên cạnh đó, Hội nghị đã thảo luận và thông qua danh sách nhân sự dự kiến nằm trong quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 và xét kết nạp Đảng viên mới.
Một số hình ảnh tại phiên họp:
 

Toàn cảnh phiên họp
 Các đại biểu phát biểu tại Phiên họp.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin