Làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

30/01/2023
Làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
Chiều 30/01, tại Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp, Đoàn công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Bộ Tư pháp và Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra và Văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam; về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, cấp ủy, lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm pháp luật.
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, ý kiến đề nghị của Công đoàn Cục đối với Công đoàn Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam để tổ chức thành công Đại hội; nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp.
Thay mặt Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đoàn công tác đồng chí Nguyễn Văn Đông - Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội hết sức trách nhiệm, chu đáo và nghiêm túc, đồng thời biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo và Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Đồng chí cùng các thành viên đại diện cho Công đoàn Viên chức Việt Nam đã góp ý, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản để góp phần hoàn thiện các văn kiện, tài liệu cũng như công tác chuẩn bị khác phục vụ cho việc tổ chức Đại hộị, đồng thời thống nhất thời gian tổ chức đại hội điểm Công đoàn Cơ sở Cục vào chiều ngày 15/2/2023., đồng chí cũng đè nghị Công đoàn Bộ báo cáo Đảng ủy Bộ chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức đại hội điểm thành công.
Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn Công đoàn Viên chức Việt Nam đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho Công đoàn Bộ trong mọi hoạt động và tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở quy mô cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam tại Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đồng chí cũng cảm ơn cấp ủy Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện cho Công đoàn Cục trong công tác chuẩn bị đại hội, ghi nhận sự nỗ lực, chủ động của Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản, đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức thành công Đại hội. Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức thành công đại hội.
 
Công đoàn Bộ Tư pháp