Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp dâng hoa, vào Lăng viếng Bác

10/02/2023
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp dâng hoa, vào Lăng viếng Bác
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2023), đầu xuân năm mới Quý Mão 2023, sáng ngày 08/2/2023, Vụ Tổ chức cán bộ do đồng chí Bùi Thị Thủy - Phó Vụ trưởng làm Trưởng đoàn đã kính dâng vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng xuân, công chức, Đảng viên, Đoàn viên thanh niên của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, Người dành cả cuộc đời cho sự đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đặt nền tảng xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phát triển, phồn vinh, giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. 
 

 
Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các công chức, Đảng viên, Đoàn viên Vụ Tổ chức cán bộ bày tỏ lòng thành kính đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin hứa khắc ghi công ơn, lời dạy của Người, quán triệt sâu sắc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; nguyện luôn đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận lực xây dựng Vụ Tổ chức cán bộ vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 
Đinh Hoàng Khánh - Vụ Tổ chức cán bộ