Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác cán bộ

21/02/2023
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác cán bộ
Chiều 21/02, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác cán bộ. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đồng chủ trì với sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp.
Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp đã thảo luận, cho ý kiến về nhân sự kiện toàn bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 2 của quy trình nhân sự).
Sau quá trình thảo luận, làm việc nghiêm túc, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tiến hành bỏ phiếu kín về nhân sự kiện toàn bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh tại Hội nghị
 
Cùng ngày, thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thảo luận, cho ý kiến và lấy phiếu về việc bổ nhiệm lại chức danh Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, chức danh Phó Cục trưởng Cục Con nuôi và lấy phiếu ý kiến về nhân sự kiện toàn bổ sung Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 3 của quy trình nhân sự).  
Anh Thư - Trung tâm Thông tin