Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng

14/01/2022
Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng
Chiều 13/1, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chủ trì Hội nghị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng. Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể Trường.
Theo Báo cáo, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 nhưng Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội vẫn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên trong toàn Trường triển khai có hiệu quả các mặt công tác.
Về công tác xây dựng Đảng, năm 2021, công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được Đảng ủy Trường quan tâm triển khai trong toàn Đảng bộ. Các nội dung triển khai thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị của Trường, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Khối. Nhờ đó tình tình chính trị, tư tưởng trong Trường tiếp tục duy trì ổn định.
Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được Đảng ủy chú trọng và đẩy mạnh, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện thể chế nội bộ, cải cách tổ chức bộ máy, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Về công tác tổ chức bộ máy, Đảng ủy chỉ đạo Hội đồng trường thông qua Kế hoạch công tác trong đó có triển khai xây dựng Đề án thành lập Khoa Ngoại ngữ pháp lý và Đề án phát triển Viện Luật so sánh. Chỉ đạo thành lập Trung tâm hỗ trợ người học và Kết nối cộng đồng; công tác tiếp nhận Chủ đầu tư Dự án xây dựng cơ sở II của Trường.
Cũng theo báo cáo, tất cả các mặt công tác và những công việc trọng tâm của Nhà trường, Đảng ủy đều có Nghị quyết lãnh đạo và sự chỉ đạo cụ thể. Năm 2021, Ban thường vụ Đảng ủy đã ban hành 17 Nghị quyết, Đảng ủy Trường ban hành 18 Nghị quyết; 4 Nghị quyết chuyên đề.
Hiện nay, Đảng bộ có 26 chi bộ. Tính đến 31/11/2021, Đảng bộ có 605 đảng viên, trong đó có 400 đồng chí là đảng viên chính thức, 205 đồng chí là đảng viên dự bị. Đảng viên là viên chức và người lao động là 325 đồng chí. Đảng viên là sinh viên 280 đồng chí chiếm 46,28% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.
Năm 2022, Đảng bộ Trường tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Luật Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai học tập, quán triệt kết luận số 01 – KL/TW, Kế hoạch số 36-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2022 trong toàn Đảng bộ, gắn với thực hiện chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu trang chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh…
Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Nguyễn Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội đã đạt được. Theo ông Sơn, năm 2021, Trường đã triển khai rất nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; làm tốt công tác dân vận, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước. “Tập thể Trường rất đoàn kết, thống nhất, tất cả vì mục tiêu phát triển của Trường. Đảng bộ Trường là một tập thể xuất sắc, tiêu biểu”, ông Sơn nói.
Phát biểu đáp từ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Chu Mạnh Hùng thay mặt tập thể Đảng ủy cũng như Đảng bộ Trường xin tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng với Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội ở góc độ công tác Đảng nói riêng và các mặt công tác của Trường nói chung. Ông Hùng khẳng định những tồn tại trong năm 2021 sẽ được khắc phục trong năm 2022.
Hồng Mây