Hội nghị triển khai công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên 2022

06/01/2022
Hội nghị triển khai công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên 2022
Sáng ngày 06/01, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên 2022.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Bùi Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Phó ban Tuyên giáo Đoàn Khối.
Về phía Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp có đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp cùng với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên, đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc.
 

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Hội nghị cho biết, trong năm 2021 các hoạt động của Đoàn Bộ tiếp tục được triển khai, gắn hoạt động đoàn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp, phù hợp với bối cảnh cả nước đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Quá trình triển khai các nhiệm vụ đã có sự phân công cụ thể trong Ban Chấp hành Đoàn Bộ, các Ban của Đoàn Bộ, cũng như đã thu hút và tạo sự lan tỏa, hướng tới tính thiết thực, hiệu quả trong từng hoạt động. Đoàn Bộ đã phát huy vai trò định hướng, điều tiết các hoạt động để thúc đẩy vai trò, trách nhiệm của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở.
Cùng với đó, các hoạt động đoàn đã thu hút được sự tham gia, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ, tranh thủ tốt nguồn lực ngoài Bộ. Đoàn Bộ đã tạo được mối quan hệ tốt, nhận được sự ủng hộ, kết nối của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Đoàn Thanh niên các bộ, ngành, địa phương.
Năm 2022, Đoàn Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại đoàn viên và tổ chức Đoàn hàng năm; kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng những cá nhân, tổ chức điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác. Chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Xây dựng Kế hoạch triển khai chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1931 - 03/2/2022) và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và Tháng Thanh niên năm 2022.
Đồng thời, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Triển khai chương trình thanh niên tình nguyện Hè năm 2022. Thành lập các Đoàn kiểm tra tình hình triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại một số Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc. Nghiên cứu triển khai, thu hút nguồn lực đảm bảo cho Chương trình trao học bổng dành cho học sinh Khối các Trường Cao đẳng luật thuộc Bộ...
 

Tại Hội nghị, đại diện đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn đã trao đổi, thảo luận và góp ý đối với dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.
Đánh giá cao kết quả công tác Đoàn của Bộ Tư pháp trong năm qua, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương đề nghị trong năm 2022, hoạt động Đoàn cần tập trung vào một số điểm như: quan tâm chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp về công tác tuyên truyền, nội dung và nhân sự. Trong đó lưu ý đến công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội bởi lẽ đây là việc rất quan trọng tạo nên thành công của Đại hội...
Đối với công tác tổ chức Đại hội điểm, đồng chí Bùi Hoàng Tùng nhấn mạnh: Đoàn Bộ Tư pháp là 1 trong 3 đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm, điều này khẳng định những kết quả mà Đoàn Bộ đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ vừa qua; khẳng định uy tín trong cơ quan chuyên trách Đoàn khối, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Khối, các đơn vị trong Khối cơ quan Trung ương... Để tổ chức Đại hội Đoàn Bộ lần thứ VII (Đại hội điểm Khối các cơ quan Trung ương) thành công, đồng chí Bùi Hoàng Tùng yêu cầu các cơ sở trực thuộc Đoàn Bộ cần tham gia tích cực, bảo đảm chuẩn bị đúng tiến độ Đại hội Đoàn Bộ, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đoàn Bộ giao phó...
 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tư pháp năm 2021. Bước sang năm 2022, đồng chí đề nghị công tác Đoàn cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai các mô hình, hoạt động phù hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, khơi dậy và thúc đẩy tình yêu nước, tự hào dân tộc, định hướng, giáo dục đoàn viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực, chủ động đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái. Đoàn Thanh niên Bộ chỉ đạo các Chi đoàn, Đoàn cơ sở tích cực, chủ động, nghiên cứu, đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn; chuẩn bị kỹ các Văn kiện, Đề án nhân sự các chức danh tham gia nhiệm kỳ mới, đảm bảo đúng quy định được nêu trong Quy chế cán bộ Đoàn số 289-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện trong Khối, thường xuyên báo cáo tiến độ với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ để có chỉ đạo, định hướng kịp thời.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn; phát huy tối đa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thanh niên sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó đòi hỏi tính xung kích của tổ chức Đoàn; tiếp tục chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp làm tốt công tác an sinh xã hội, trong đó quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số…
 

 
Trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, năm chuyển giao thế hệ cán bộ Đoàn của Đoàn Bộ, vì vậy, Bí thư Hồ Quang Huy mong muốn đoàn viên, thanh niên phát huy trí tuệ, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác năm và tổ chức thành công các kỳ Đại hội cấp Chi đoàn, đoàn cơ sở, đoàn Bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã công bố và trao Quyết định tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021; Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2021; Cờ thi đua của BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho tập thể đạt danh hiệu xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; Bằng khen của BCH Đoàn Khối cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; Giấy khen của BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp chp tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.
 
 N.D - Trung tâm Thông tin