Họp Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 12 năm 2021

07/01/2022
Họp Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 12 năm 2021
Chiều ngày 07/01, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 12 năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Tại Hội nghị, các đại biểu dự họp đã tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến đánh giá xếp loại cấp ủy tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ, tự đánh giá xếp loại đối với Đảng bộ Bộ Tư pháp năm 2021, xét khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2021; Kiểm điểm tập thể và từng thành viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ năm 2021.
Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Tư pháp cũng xét kết bạp Đảng viên và chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị.