Kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phục hồi phát triển kinh tế

12/11/2021
Kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phục hồi phát triển kinh tế
Chiều ngày 12/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ pháp lý, giải quyết tranh chấp liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19”. Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 chủ trì Diễn đàn.
Phát biểu khai mạc, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế Nguyễn Thanh Tú đã nêu ra một số trường hợp cụ thể doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã phát sinh tranh chấp cần sự hỗ trợ, tư vấn của các bên, liên quan đến: Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà nước; Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; doanh nghiệp với khách hàng; Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động. Vụ trưởng Nguyễn Thanh Tú hy vọng các đại biểu dự Diễn đàn sẽ tích cực trao đổi, thảo luận, mổ xẻ các vấn đề xoay quanh 03 mối quan hệ nêu trên, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nền kinh tế và tạo đà phát triển trong thời gian tới.
 

 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia trình bày một số tham luận với nội dung quan trọng, bao gồm: Vai trò của Bộ Tư pháp trong giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp vừa và nhỏ; Một số vấn đề lưu ý cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC); Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ: phát huy vai trò hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp, giải quyết tranh chấp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19; Thực tiễn công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và những kiến nghị đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Qua đó, các đại biểu cũng đã tích cực trao đổi, thảo luận về các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh...
 
 
 N.D - Trung tâm Thông tin