Phóng sự “Thu hồi tài sản – Điểm sáng của Ngành Tư pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng”

11/11/2021
Phóng sự “Thu hồi tài sản – Điểm sáng của Ngành Tư pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng”
Thực tiễn đã chứng minh, trong thời gian gần đây, người dân đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng, trong đó, việc phát huy vai trò giám sát của quần chúng nhân dân, động viên quần chúng nhân dân tố giác hành vi tham nhũng là một trong những biện pháp hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Để người dân thực hiện tốt hơn quyền giám sát của mình đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết của người dân về pháp luật đóng vai trò rất quan trọng.
Với nội dung đó, Báo Pháp luật Việt Nam xây dựng phóng sự “Thu hồi tài sản – Điểm sáng của Ngành Tư pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng” với sự tham gia và trả lời phỏng vấn của Ông Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quý đọc giả có thể bấm vào đây để theo dõi phóng sự do nhóm phóng viện thực hiện.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật