Học viện Tư pháp: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

11/11/2021
Học viện Tư pháp: Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII
Chiều 10/11/2021, Đảng bộ Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Tham dự tại điểm cầu trụ sở Học viện Tư pháp có đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp, các đồng chí đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện Tư pháp. Các viên chức, người lao động Học viện Tư pháp; đảng viên, quần chúng Chi bộ Tạp chí dân chủ và Pháp luật và Chi bộ Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia dự Hội nghị qua phần mềm trực tuyến.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bằng lối truyền đạt súc tích, dễ hiểu nhưng sâu sắc, thiết thực, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú đã giới thiệu 6 nội dung, gắn các nội dung đó vào hoạt động thực tế của Học viện Tư pháp và mong muốn toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động của Học viện Tư pháp phải đoàn kết trong tình hình mới, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp; cần phải xác định mục đích của Học viện Tư pháp trong 5 năm, 10 năm và nuôi dưỡng khát vọng của từng đảng viên, từng chi bộ, của Đảng bộ; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ với tinh thần mới, khí thế mới; đề cao tinh thần tự giác, tự nêu gương của cán bộ lãnh đạo.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu đề nghị các đảng viên, viên chức, người lao động tiếp thu các nội dung được truyền đạt trong Hội nghị, đề cao tinh thần đoàn kết; quyết tâm bảo vệ thành công Đề án Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp và triển khai Đề án đạt các chỉ tiêu đã đề ra.
Sau khi dự Hội nghị, các đảng viên, viên chức và người lao động sẽ viết bài thu hoạch gửi về Văn phòng Đảng ủy Học viện Tư pháp.