Hiểu đúng pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc

10/11/2021
Hiểu đúng pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc
Bài trả lời phỏng vấn của Ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp về chủ đề "Hiểu đúng pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc" trên VOV
Quý đọc giả bấm vào đây để theo dõi bài phỏng vấn của Ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp về chủ đề "Hiểu đúng pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc" được phát sóng vào lúc 11h35 ngày 08/11 trên kênh VOV.
 Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật