Trường Đại học Luật Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo đề án tiếp tục xây dựng trường thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật

10/11/2021
Trường Đại học Luật Hà Nội lấy ý kiến về dự thảo đề án tiếp tục xây dựng trường thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật
Ngày 09/11/2021, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động để lấy ý kiến về dự thảo đề án tiếp tục xây dựng trường thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật.


Hội nghị lấy ý kiến dự thảo đề án tiếp tục xây dựng trường thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật do TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng chủ trì, có sự tham dự của TS. Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí Phó Hiệu trưởng: PGS. TS Vũ Thị Lan Anh, TS.Lê Đình Nghị, TS. Tô Văn Hoà; PGS. TS Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các đồng chí là trưởng đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội thuộc Trường, toàn thể viên chức, người lao động toàn Trường.

TS. Trần Kim Liễu báo cáo tóm tắt các nội dung trong Dự thảo Đề án

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng đã kết luận: trong thời gian tới, Nhà trường cần tập trung huy động tối đa các nguồn lực để triển khai xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật”, đồng thời Nhà trường tiếp tục mong muốn nhận được ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng như các đơn vị trong toàn Trường. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đơn vị, Hiệu trưởng đề nghị Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện Dự thảo.

- Ngày 29/4/2021, Bộ Tư pháp báo cáo ban cải cách Tư pháp Trung ương kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật”.

- Ngày 13/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 7427/VPCP-PL về việc thực hiện thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh: “Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng đề án mới nhằm tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong Quí IV năm 2021”.

- Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 5711/TCCB-ĐTBD về việc Thực hiện triển khai xây dựng đề án mới.

- Đến nay, Trường Đại học Luật Hà Nội đã xây dựng Dự thảo Đề án“Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật” với 4 nội dung cơ bản như sau: Phần thứ nhất: Sự cần thiết tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật; Phần thứ hai: Quan điểm, mục tiêu tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật; Phần thứ ba: Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật; Phần thứ tư: Kiến nghị và tổ chức thực hiện.

P.V

baophapluat.vn