Bộ Tư pháp ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

14/07/2008
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, mới đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD_Bo/2008/&file=QD1277.doc"Quyết định số 1277/QĐ-BTP/a quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

Theo Quyết định, có 9 vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ bao gồm: Chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin phép thành lập các văn phòng công chứng; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho, nhận con nuôi quốc tế; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục về tổ chức và hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, chi nhánh luật sư nước ngoài, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định này được ban hành trên cơ sở của Nghị định 158/2007/NĐ-CP về danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được Chính phủ  ban hành trước đó.

Nguyễn Đình Thơ