Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH...

11/05/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.