Tài liệu thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách... cho TP.Buôn Ma Thuột

06/05/2022
Tài liệu thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.