Đồng chí Hồ Đức Việt - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ - đến làm việc với Bộ Tư pháp

28/05/2008
Đồng chí Hồ Đức Việt - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ - đến làm việc với Bộ Tư pháp
Để kiện toàn công tác cán bộ của Bộ Tư pháp nói riêng và ngành Tư pháp nói chung, chiều qua (27/5), đồng chí Hồ Đức Việt - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ - đã đến làm việc với Ban Cán sự Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thay mặt lãnh đạo Bộ bày tỏ cảm ơn đến sự quan tâm của Ban Tổ chức TƯ đối với ngành Tư pháp trong công tác kiện toàn cán bộ.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, Bộ Tư pháp nói riêng và ngành Tư pháp nói chung đã đạt được nhiều thành quả tích cực, được đánh giá cao, góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta. Nhưng điều đó cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với toàn ngành Tư pháp trong công tác cán bộ để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Với hơn 400 cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước tại Bộ Tư pháp và đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan Tư pháp, THADS ở địa phương hiện nay, toàn ngành Tư pháp cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ về công tác cán bộ, đặc biệt là tình trạng “chảy máu chất xám” từ khu vực công sang khu vực tư. Vì vậy, bên cạnh những chính sách “thu hút nhân tài”  của riêng Bộ và ngành Tư pháp, Bộ và ngành Tư pháp vẫn cần có sự định hướng, tạo điều kiện từ các cơ quan TƯ, nhất là Ban Tổ chức TƯ để có thể xây dựng và kiện toàn được đội ngũ cán bộ đáp ứng được các yêu cầu của thời kỳ mới cả về số lượng và chất lượng./.

H.Giang