Tư pháp - Kiểm sát: Nhiệm vụ của mỗi ngành cũng là nhiệm vụ chung

19/05/2008
Tư pháp - Kiểm sát: Nhiệm vụ của mỗi ngành cũng là nhiệm vụ chung
Chiều 16/5, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và VKSNDTC đã có cuộc họp đầu tiên bàn về cơ chế phối hợp giữa 2 ngành nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác của từng ngành và cho cả 2 ngành.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, sự phối hợp công tác giữa 2 ngành thời gian vừa qua được tiến hành tương đối chặt chẽ, mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), một số yêu cầu kháng nghị của VKS các cấp chưa được các cơ quan THADS thực hiện nghiêm túc; chưa quan tâm thường xuyên phối hợp kiểm tra liên ngành đối với các cơ quan THADS địa phương. Quá trình điều tra, truy tố - nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu có giá trị lớn, các cơ quan điều tra, VKS chưa kịp thời áp dụng đầy đủ các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản như phong toả, kê biên nên đến giai đoạn THA các đương sự không có tài sản để thi hành, dẫn đến lượng vụ việc THADS hàng năm bị tồn đọng… Hay trong lĩnh vực quản lý hoạt động luật sư, Bộ Tư pháp cho rằng điều kiện, thủ tục để các VKS chấp nhận cho luật sư tham gia tố tụng còn phức tạp, chưa thống nhất ở các địa phương, chưa bảo đảm nguyên tắc tranh tụng theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 08/NQ-TW. Lực lượng luật sư ở nhiều nơi mỏng, gây khó khăn cho VKS trong chỉ định luật sư đối với những vụ án bắt buộc phải có luật sư tham gia. Còn trong quản lý hoạt động giám định tư pháp (GĐTP), 2 ngành đã chậm phối hợp hướng dẫn về cơ chế thành lập Hội đồng giám định trong các lĩnh vực không có tổ chức GĐTP chuyên trách, trưng cầu giám định viên… Ngoài ra, 2 ngành cũng chưa điều phối đồng bộ trong việc cử các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm hoạt động tư pháp ở nước ngoài, đón các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc liên quan đến công tác tư pháp.

Được sự nhất trí của TANDTC (tại một cuộc họp tương tự diễn ra ngày 10/5) và lần này là của VKSNDTC, các bên sẽ nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp về công tác THADS, đồng thời đẩy nhanh tiến độ soạn thảo thông tư liên tịch về hoạt động tham gia tố tụng của luật sư. Bộ Tư pháp cam kết xây dựng chiến lược phát triển số lượng, nâng cao trình độ đội ngũ giám định viên và đề nghị VKSNDTC tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp trong soạn thảo Nghị định hướng dẫn Luật Tương trợ tư pháp sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008. VKSNDTC cho rằng, 2 ngành phải chú trọng phối hợp trong công tác tuyên truyền, đào tạo cán bộ cho hoạt động tư pháp và hàng năm chỉ đạo ban hành trọng tâm công tác của 2 ngành - chẳng hạn từ giờ đến cuối năm nay là tập trung giải quyết án tồn đọng.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp và VKSNDTC thống nhất, trong thời gian tới, 2 ngành cần tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản liên tịch mà 2 bên đã ban hành hoặc cùng các cơ quan khác ban hành nhưng đến nay có bất cập, cũng như ban hành các văn bản liên tịch hướng dẫn mới để tháo gỡ những vướng mắc trong một số lĩnh vực công tác. Hai bên cũng thống nhất họp giao ban đột xuất hoặc định kỳ 1 năm/lần giữa lãnh đạo 2 cơ quan Bộ Tư pháp, VKSNDTC và 6 tháng/lần với cả TANDTC. Quan trọng là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sẽ giao ban hàng quý nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành và tiến tới xây dựng cơ chế giao ban giữa 2 ngành tại các địa phương.

Hoàng Thư