Bộ Tư pháp triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2008: Công khai để chống tham nhũng

22/04/2008
Bộ Tư pháp triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2008: Công khai để chống tham nhũng
Ngày 22/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2007 và triển khai nhiệm vụ PCTN năm 2008.

Với sự tham dự của đại diện BCĐ TƯ về PCTN, Cục Chống Tham nhũng (TTCP) và các đồng chí lãnh đạo cấp vụ của Bộ Tư pháp. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định: “Thủ trưởng các đơn vị là nhân tố quan trọng trong cuộc đấu tranh PCTN. Đây là hội nghị có ý nghĩa chính trị cao, đòi hỏi trí tuệ của những người đứng đầu đơn vị để xây dựng được báo cáo và phương hướng cho công tác PCTN năm 2008”.

Năm 2007, Bộ Tư pháp luôn coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Bộ về đấu tranh PCTN và đã thực hiện được các nội dung cơ bản trong công tác PCTN liên tục, thường xuyên trong toàn ngành và dưới nhiều hình thức khác nhau. Bộ Tư pháp cũng đang triển khai thực hiện đề án “Rà soát, xử lý những sơ hở trong thể chế dẫn đến tham nhũng trong lĩnh vực do ngành Tư pháp quản lý và giải pháp tổng thể để khắc phục” Đây là một đề án có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện công tác PCTN của Bộ Tư pháp nói riêng và ngành Tư pháp nói chung. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, rà soát của đề án, các văn bản liên quan sẽ được sửa đổi hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi theo thẩm quyền để khắc phục những sơ hở trong cơ chế dẫn đến tham nhũng trong các lĩnh vực do ngành Tư pháp quản lý.

Ngoài ra, để tăng cường công tác PCTN, Bộ cũng đã và đang xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến qui tắc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp, hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ; qui chế chi tiêu nội bộ và công tác tài chính – kế toán; xây dựng các định mức chi tiêu phân bổ ngân sách nhà nước; quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản nhằm thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm công…

Để thực hiện công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, Bộ Tư pháp đã rất chú trọng đến công tác thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như đầu tư xây dựng cơ bản, THADS, công chứng, hộ tịch, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; các đơn thư tố cáo cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng đều được Bộ Tư pháp xác minh, làm rõ. Trong năm, riêng Thanh tra Bộ đã tiến hành và kết thúc dứt điểm 8 cuộc tanh tra theo kế hoạch; thanh tra, xác minh, kết luận, kiến nghị 6 vụ việc khiếu nại, tố cáo, trong đó có một số vụ việc có tính chất gay gắt và phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng.

Đồng chí Lê Mạnh Luận - đại diện BCĐ TƯ về PCTN – cho biết, Bộ Tư pháp là cơ quan cấp Bộ đầu tiên tổ chức hội nghị về công tác PCTN. Ông Luân đánh giá cao việc các thành viên dự Hội nghị đã có các ý kiến chân tình không những về công việc của Bộ mà của đất nước, giúp đại diện BCĐ tiếp thu được nhiều ý kiến.

Để công tác PCTN của Bộ Tư pháp năm 2008 có hiệu quả, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cho rằng, cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật, nâng cao ý thức của những người đứng đầu đơn vị; thanh kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm do ngành Tư pháp như bán đấu giá, THADS…; rà soát các văn bản qui phạm pháp luật liên quan để xoá bỏ các thủ tục rườm rà; nâng cao mức sống và thu nhập của cán bộ công chức; kiên quyết xử lý đối với những cán bộ có hành vi tham nhũng…

Hương Giang