Hội nghị tổng kết công tác văn phòng Bộ Tư pháp năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007

16/01/2007
Hội nghị tổng kết công tác văn phòng Bộ Tư pháp năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007
Tiếp sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2007 do Bộ Tư pháp tổ chức, ngày 13 tháng 01 năm 2007, Văn phòng Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2006, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác văn phòng năm 2007; tổng kết phong trào thi đua năm 2006, tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2006 và phát động phong trào thi đua năm 2007.

Đây là dịp để lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Bộ có dịp nhìn lại một năm nỗ lực phấn đấu trong công tác; ghi nhận những thành tích đã đạt được, đồng thời kiểm điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế; qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác văn phòng năm 2007.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Uông Chu Lưu đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tới dự Hội nghị còn có các đồng chí thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ, các đồng chí thư ký lãnh đạo Bộ, các đồng chí từng là lãnh đạo Văn phòng đã chuyển công tác đến đơn vị khác.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Bộ, đồng chí Nguyễn Duy Lãm đã trình bày báo cáo tổng kết công tác văn phòng năm 2006, phương hướng, nhiệm vụ công tác văn phòng năm 2007. Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác nhân sự song ngay từ đầu năm, Văn phòng Bộ đã triển khai đồng bộ các mặt công tác theo tinh thần Chỉ thị 01/2006 của Bộ trưởng và Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ với tinh thần chủ động, khẩn trương và thu được nhiều kết quả tích cực:

Công tác tham mưu, tổng hợp đã có nhiều cố gắng. Ngay từ đầu năm, Văn phòng đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2006, đề xuất Bộ trưởng phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoà XI và Chương trình công tác năm 2006 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phê duyệt Kế hoạch phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp xây dựng, soạn thảo, thẩm định các đề án, văn bản năm 2006. Để giúp lãnh đạo Bộ nắm được tình hình hoạt động của ngành Tư pháp, Văn phòng đã tham mưu, xây dựng Kế hoạch kiểm tra và trực tiếp cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01 và công tác thi đua khen thưởng ở các địa phương.

Văn phòng đã có nhiều cải tiến từ khâu xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đạt hiệu quả cao hơn, trong đó công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác được đặc biệt chú trọng. Các nội dung trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2006 đã được Văn phòng chủ động thực hiện triệt để, nhiều việc hoàn thành với chất lượng cao.

Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ trong năm 2006 có nhiều tiến bộ. Nhận thức về công tác văn thư, lưu trữ của cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ được nâng cao, hoạt động văn thư lưu trữ của cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ bắt đầu đi vào nề nếp. Công văn đi - đến được xử lý kịp thời, chính xác không bị thất lạc, mất mát. Năm 2006, Văn phòng phát hành 11.237 văn bản; giải quyết trên 50.000 văn bản đến; phát hiện và yêu cầu sửa sai sót về thể thức trên 100 văn bản hành chính của Bộ. Một số sáng kiến về thực hành tiết kiệm trong công tác hành chính, văn thư được áp dụng; phần mềm quản lý công văn đi - đến phát huy hiệu quả, bước đầu đáp ứng yêu cầu của công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Văn phòng. Công tác in ấn tài liệu phục vụ các hội nghị, hội thảo do Bộ chủ trì được các đơn vị đánh giá cao.

Công tác kế toán, tài chính có nhiều đóng góp trong việc thực hiện nghiêm túc Luật ngân sách Nhà nước, giúp lãnh đạo Bộ chấn chỉnh kỷ cương công tác quản lý tài chính, chi tiêu ngân sách ở các đơn vị thuộc Bộ; thực hiện công khai việc phân bổ và sử dụng tài chính theo quy định. Văn phòng đã quyết toán ngân sách năm 2005 đảm bảo đúng chế độ. Hoàn thành các việc xây dựng dự toán năm 2007 để bảo vệ kịp thời dự toán năm 2007 của ngành Tư pháp. Tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp trong việc điều hành kinh phí để tiết kiệm và sử dụng kinh phí có hiệu quả (như chi văn phòng phẩm, công tác phí, điều tra khảo sát, sử dụng xe ô tô…).

Công tác quản trị trong năm qua đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ cơ quan như phục vụ các Hội nghị, Hội thảo, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động thường xuyên của Văn phòng và các đơn vị thuộc Bộ; hoàn thành việc kiểm kê, thanh lý tài sản; thực hiện sửa chữa, duy tu nhà cửa; mua sắm tài sản, vật tư phục vụ cơ quan; chăm lo sức khoẻ cho cán bộ, công chức trong toàn cơ quan; giữ gìn khuôn viên Trụ sở Bộ xanh, sạch, đẹp.

Công tác đảm bảo xe phục vụ hoạt động của cơ quan: Thực hiện các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí, Văn phòng đã đề nghị các đơn vị tiết kiệm khi sử dụng xăng dầu, xe ô tô, tránh việc sử dụng xe không đúng quy định của Nhà nước, tiết kiệm xăng dầu, bước đầu đã hạn chế việc sử dụng xe kém hiệu quả. Với tinh thần chạy xe an toàn, tiết kiêm, hiệu quả, các đồng chí lái xe đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ. Năm 2006 đã điều trên 700 lượt xe, chạy trên 28.4000 km an toàn, tiết kiệm được 2487 lít xăng. Với tinh thần “Giữ tốt, dùng bền, an toàn và tiết kiệm”, năm 2006 đã thực hiện 30 lượt sửa chữa, bảo dưỡng xe theo định kỳ, hạn chế tình trạng hỏng xe dọc đường hoặc mất an toàn khi chạy xe.

Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, năm qua lãnh đạo Văn phòng đã tích cực đề nghị lãnh đạo Bộ kiện toàn tổ chức, cán bộ Văn phòng. Đến nay Văn phòng có 77 cán bộ, công chức, bộ máy lãnh đạo gồm: 04 lãnh đạo Văn phòng, 10 lãnh đạo cấp phòng; 5/6 phòng đã có Trưởng, Phó Trưởng phòng.

Công tác cử cán bộ, công chức tham gia các khoá học nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được lãnh đạo Văn phòng hết sức quan tâm và tạo điều kiện. Lực lượng cán bộ chủ chốt của Văn phòng hiện nay đã và đang được trẻ hoá, lớp cán bộ lãnh đạo kế cận hầu hết được đào tạo cơ bản, có điều kiện phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Văn phòng đã và đang thực hiện chủ trương cải tiến lề lối, tác phong làm việc của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ, công chức đã nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong bộ máy, trong từng công việc cụ thể nên khi thực hiện nhiệm vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong khuôn khổ Dự án "Xây dựng và áp dụng thử nghiệm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 phục vụ cải cách hành chính hiệu quả ở các cơ quan Tư pháp Việt Nam" do Phái đoàn Uỷ ban châu Âu tại Việt Nam tài trợ, cùng với 2 đơn vị thuộc Bộ, năm qua, Văn phòng đã xây dựng được 17 Quy trình quản lý và giải quyết công việc trong các lĩnh vực khác nhau; dự kiến, những Quy trình này sẽ đưa vào áp dụng thử nghiệm ngay trong quý I năm 2007.

Trong công tác thi đua, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ phát động tại Hội nghị cán bộ, công chức tổ chức đầu năm, lãnh đạo Văn phòng đã chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua năm 2006 với nhiều nội dung, hình thức phong phú, được 100% cá nhân, đơn vị thuộc Văn phòng hưởng ứng, thực hiện đăng ký thi đua. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, lãnh đạo Văn phòng kịp thời biểu dương, nhân rộng nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức toàn đơn vị phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác đề ra. Tổng kết công tác năm 2006, Văn phòng có 02 đơn vị được công nhận Tập thể lao động xuất sắc và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; 23 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong đó có 09 đồng chí vinh dự được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 05 tập thể và 41 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.

Bên cạnh những thành tích đạt được như kể trên, Báo cáo tổng kết cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác văn phòng năm 2006 như: một số văn bản đã được Văn phòng dự thảo nhằm thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.v.v.. nhưng chưa được ban hành kịp thời, phần nào đã hạn chế chất lượng, hiệu quả công tác văn phòng; công tác tham mưu, tổng hợp tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; việc phát động một số phong trào thi đua đôi khi chưa thực sự thiết thực... Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên một phần do trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng nhiệm vụ được giao, cá biệt có một vài cán bộ chưa thật yên tâm công tác, chưa làm hết trách nhiệm công vụ; bên cạnh đó phải kể đến những nguyên nhân khách quan, đó là lực lượng cán bộ còn thiếu, cơ chế giải quyết công việc trong một số lĩnh vực chưa được chuẩn hoá, sự phối hợp của một số đơn vị thuộc Bộ với Văn phòng trong giải quyết công việc có lúc chưa được chặt chẽ, kịp thời...

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Uông Chu Lưu đã phát biểu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng trong năm qua. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề nghị Hội nghị phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác năm 2006, rút ra những bài học kinh nghiệm và những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2007 và những năm tới, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp còn hết sức nặng nề, để hoàn thành nhiệm vụ chung đòi hỏi sự cố gắng phấn đấu cao hơn nữa của các đơn vị thuộc Bộ, trong đó Văn phòng với chức năng tổng hợp, tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ càng cần phải nỗ lực cố gắng. Để đạt được điều đó, trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo Văn phòng cần tiếp tục phát huy tính chủ động, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời đề ra các giải pháp đôn đốc sát sao, thậm chí quyết liệt nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ; nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm tính kịp thời và hiệu quả. Tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Văn phòng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; từng cán bộ phải nâng cao vai trò trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính và kỷ luật công vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Hội nghị đã giành thời gian thoả đáng cho việc thảo luận phương hướng và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Văn phòng năm 2007. Qua thảo luận, phương hướng công tác văn phòng năm 2007 được xác định là:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hiện có; tiếp nhận những cán bộ có năng lực bổ sung cho những đơn vị còn thiếu, nhất là cán bộ quản lý các phòng, các chuyên viên làm công tác tham mưu tổng hợp, tạo ra chất lượng cán bộ đồng đều trong các phòng; đổi mới phương pháp làm việc, cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác văn phòng.

- Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, phân công trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm tham mưu tốt, phục vụ tốt. Mỗi cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm về kết quả công tác của mình; thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban Văn phòng mở rộng, tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trong Văn phòng.

- Triển khai áp dụng hiệu quả các đề án đổi mới quy trình, thủ tục giải quyết công việc của Văn phòng Bộ. Ban hành và triển khai áp dụng thí điểm một số quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 ở một số lĩnh vực hoạt động, tiến tới xây dựng, ban hành và áp dụng thí điểm các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 trong tất cả các lĩnh vực hoạt động cuả Văn phòng; tổ chức đánh giá kết qủa thực hiện Chương trình cải cách hành chính tại Văn phòng Bộ từ năm 2004 – 2006, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2007 – 2010.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Nữ công hoạt động có hiệu quả, tham gia tích cực các hoạt động chung của cơ quan.

- Tổ chức phong trào thi đua trong Văn phòng bảo đảm đa dạng về hình thức, thiết thực về nội dung, công bằng, khách quan trong việc xét và đề nghị khen thưởng.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2006, sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng, hy vọng bước sang năm 2007, Văn phòng Bộ sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần tích cực cùng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan Bộ Tư pháp.

(L.T.H)