Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong quý I/2007

10/01/2007
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận chỉ đạo về công tác cải cách hành chính và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ phải triển khai ngay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2007.

Những kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo chính thức tới các Bộ, ngành liên quan hôm 09/01/2007. Theo đó:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, rà soát chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, của các Bộ, bảo đảm chức năng nhiệm vụ trong quản lý nhà nước của các Bộ không chồng chéo, không để lĩnh vực, nhiệm vụ nào không có cơ quan quản lý, không có người chịu trách nhiệm; thực hiện phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương.

Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức tổng kết việc thực hiện đề án 112 trong thời gian qua, đề xuất nhiệm vụ trong thời gian tới và cơ quan chủ trì thực hiện, báo cáo Thường trực Chính phủ cho ý kiến.

Về thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ thực hiện ngay một số việc sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các thủ tục lập doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư, loại bỏ các giấy phép con không cần thiết.

Bộ Xây dựng rà soát thủ tục về xây dựng cơ bản, giấy phép xây dựng, sở hữu nhà, thanh tra xây dựng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát lại về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; việc giải phóng mặt bằng phải tách khỏi dự án đầu tư và giao cho địa phương thực hiện.

Bộ Tư pháp rà soát cải tiến các thủ tục về hộ tịch, công chứng, chứng nhận; quy định rõ việc gì phải công chứng, việc  giao cho UBND cấp xã quyết định, bảo đảm thủ tục thuận  lợi cho người dân.

Bộ Công an rà soát lại các quy định về hộ khẩu, thủ tục đăng ký phương tiện giao thông.

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an phối hợp rà soát, cải tiến các thủ tục liên quan đến việc cấp hộ chiếu, visa.

Bộ Giao thông Vận tải rà soát lại thủ tục đào tạo và thi cấp bằng lái xe.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại thủ tục vào đại học (cả trong và ngoài nước).

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát lại thủ tục đi lao động ở nước ngoài.

Thanh tra Chính phủ rà soát lại các thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, thủ tục và thẩm quyền thanh tra, làm rõ phạm vi thanh tra của Thanh tra Chính phủ, thanh tra Bộ, thanh tra địa phương.

Bộ Tài chính rà soát lại, cải tiến các thủ tục về hải quan, thu thuế, nộp thuế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ phải có báo cáo kết quả thực hiện ngay trong quý I/2007, làm rõ những thủ tục cần thực hiện và thủ tục cần loại bỏ theo hướng tạo thuận lợi nhất cho nhân dân, cho doanh nghiệp.

Cũng trong quý I/2007, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phải có báo cáo kiến nghị Chính phủ bãi bỏ, sửa các thủ tục hành chính không cần thiết.

(Theo website Chính phủ)