Cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01/01/2016 26/11/2015

Sáng nay (25/11), QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại, ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH12 của Quốc hội. Đồng thời, quyết định chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01/01/2016.

Đề nghị chính thức thực hiện chế định Thừa phát lại 20/11/2015

Sáng 20/11, thảo luận ở hội trường về tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH 13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại, đa số ĐBQH nhận định, đây là một chủ trương đúng đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn. Tuy nhiên, ĐB cũng đề xuất nhiều vấn đề để khi triển khai chính thức, Thừa phát lại ngày càng phát huy vai trò trong đời sống xã hội.

Đề nghị chính thức thực hiện chế định thừa phát lại 09/11/2015

Sáng nay (9/11), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã trình bày Báo cáo tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định TPL theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định TPL.

Thẩm định Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại 08/10/2015

Căn cứ Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 41, Công văn số 2984/UBTP13 ngày 17/9/2015 của Ủy ban Tư pháp về việc chuẩn bị một số dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp một số cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại theo trình tự, thủ tục rút gọn. Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ, ngày 01/10/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1739/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại. Đồng thời, ngày 02/10/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, chủ tịch Hội đồng và sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đại diện các Bộ, ngành có liên quan và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp như Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ Tài chính…

Thành công bước đầu trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại 25/08/2015

Hôm nay - 25/8, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại (TPL) theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định TPL TW chủ trì hội nghị.

Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về Thừa phát lại 17/08/2015

Hôm nay – 17/8, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về Thừa phát lại (TPL) để trao đổi, thảo luận và học tập kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về mô hình tổ chức, hoạt động của TPL và định hướng phát triển chế định TPL tại Việt Nam trong thời gian tới.

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện chế định Thừa phát lại Trung ương 13/08/2015

Chiều 12/8, Ban Chỉ đạo thực hiện chế định Thừa phát lại (TPL) Trung ương đã họp phiên thứ 4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường – Trưởng Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Sơn cùng tham dự phiên họp.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS 27/07/2015

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-BTP ngày 17/3/2015, ngày 25/7/2015 Cục Công tác phía Nam (Cục CTPN) đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức “Toạ đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự” và “Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự cho các địa phương khu vực phía Nam” tại TP. Tân An, tỉnh Long An.