Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Ý nghĩa của Biểu trưng và Khẩu hiệu tuyên truyền

29/11/2012

Màu xanh dương được dùng làm màu nền chính là màu đặc trưng cho công vụ. Bàn tay được kết nối với nhau bên trong một vòng tròn khép kín là hình tượng hóa câu khẩu hiệu “CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH” - thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng, sự cam kết hoàn thành trách nhiệm của tất cả các bộ, ngành, địa phương, của người dân và doanh nghiệp tham gia vào tiến trình cải cách thủ tục hành chính. Sự sắp đặt các bàn tay tạo nên hình ngôi sao vàng - biểu tượng quốc gia của Việt Nam thể hiện niềm tự hào dân tộc. Màu đỏ chính là màu đặc trưng của công quyền. Sự kết hợp nhấn mạnh màu đỏ và màu vàng biểu trưng cho cam kết chính trị, quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ trong việc thực hiện thành công đề án.
Toàn bộ logo được thể hiện dưới dạng hình tròn nổi tạo nên một khối vững chắc mang tính khác biệt, đột phá, sáng tạo của công cuộc cải cách thủ tục hành chính, đó là đơn giản, minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả. Khẩu hiệu truyền thông đuợc viết theo phong thái gần gũi, thể hiện được tầm quan trọng của nền hàn chính công trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với cộng đồng thế giới.
 
Để biết các ứng dụng của logo và khẩu hiệu tuyên truyền  với màu sắc và kích thước cụ thể, xin tham khảo các ứng dụng cụ thể dưới đây
Tải xuống Logo
Định dạng JPG (Dùng cho văn bản)
Định dạng EPS (Dùng cho thiết kế)
Định dạng INDD (Dùng cho thiết kế)
Font chữ Helvetica (dùng cho thiết kế)
Banner trên website (dùng cho liên kết website)
Flash (với logo động, kích thước dài 107px, rộng 87px)
Banner ngang (dùng cho diện tích có chiều rộng tối thiểu là 800px trên website)

Tiếp nhận phản ánh - Kiến nghị

29/11/2012

Bộ tư pháp hoan nghênh các cá nhân, tổ chức cung cấp phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính, bao gồm cả dự thảo quy định về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp.

Hướng dẫn đánh giá tác động thủ tục hành chính

27/11/2012

Đánh giá tác động đối với các quy định về thủ tục hành chính (TTHC) trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là một điểm mới trong quy trình ban hành VBQPPL, xây dựng chính sách tại Việt Nam với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định về TTHC, cắt giảm tối đa gánh nặng trong việc thực hiện TTHC cho các cá nhân, tổ chức nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước.
Theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC, việc đánh giá tác động được thực hiện theo 04 tiêu chí: sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả.
Cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các tài liệu sau để thực hiện đánh giá tác động của TTHC:
1. Quy trình đánh giá tác động các quy định về TTHC
2. Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết của TTHC
3. Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý của TTHC
4. Biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp của TTHC
5. Hướng dẫn cách điền các biểu mẫu
6. Hướng dẫn cách thức tính toán chi phí tuân thủ TTHC và bảng ứng dụng tính toán chi phí tuân thủ