Ý nghĩa của Biểu trưng và Khẩu hiệu tuyên truyền

Hướng dẫn sử dụng

Ý nghĩa của Biểu trưng và Khẩu hiệu tuyên truyền

Màu xanh dương được dùng làm màu nền chính là màu đặc trưng cho công vụ. Bàn tay được kết nối với nhau bên trong một vòng tròn khép kín là hình tượng hóa câu khẩu hiệu “CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH” - thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng, sự cam kết hoàn thành trách nhiệm của tất cả các bộ, ngành, địa phương, của người dân và doanh nghiệp tham gia vào tiến trình cải cách thủ tục hành chính. Sự sắp đặt các bàn tay tạo nên hình ngôi sao vàng - biểu tượng quốc gia của Việt Nam thể hiện niềm tự hào dân tộc. Màu đỏ chính là màu đặc trưng của công quyền. Sự kết hợp nhấn mạnh màu đỏ và màu vàng biểu trưng cho cam kết chính trị, quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ trong việc thực hiện thành công đề án.
Toàn bộ logo được thể hiện dưới dạng hình tròn nổi tạo nên một khối vững chắc mang tính khác biệt, đột phá, sáng tạo của công cuộc cải cách thủ tục hành chính, đó là đơn giản, minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả. Khẩu hiệu truyền thông đuợc viết theo phong thái gần gũi, thể hiện được tầm quan trọng của nền hàn chính công trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với cộng đồng thế giới.
 
Để biết các ứng dụng của logo và khẩu hiệu tuyên truyền  với màu sắc và kích thước cụ thể, xin tham khảo các ứng dụng cụ thể dưới đây
Tải xuống Logo
Định dạng JPG (Dùng cho văn bản)
Định dạng EPS (Dùng cho thiết kế)
Định dạng INDD (Dùng cho thiết kế)
Font chữ Helvetica (dùng cho thiết kế)
Banner trên website (dùng cho liên kết website)
Flash (với logo động, kích thước dài 107px, rộng 87px)
Banner ngang (dùng cho diện tích có chiều rộng tối thiểu là 800px trên website)