Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 38
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.000893 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

1.000689 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000656 Thủ tục đăng ký khai tử Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000593 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000419 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000110 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000094 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000080 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch