Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 38
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.004884 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

1.004873 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

1.004859 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

1.004845 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

1.004837 Thủ tục đăng ký giám hộ Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

1.004827 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

1.004772 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.004746 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.003583 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.001766 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

1.001695 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

1.001669 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

1.001193 Thủ tục đăng ký khai sinh Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Hộ tịch

1.001022 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000894 Thủ tục đăng ký kết hôn Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch