Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 16
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.008907 Cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại