Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 445
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.001233 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trợ giúp pháp lý

1.001216 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

1.001206 Miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Tổng cục Thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự

1.001193 Thủ tục đăng ký khai sinh Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.001190 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.001176 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu bay trong trường hợp mua bán tàu bay có bảo lưu quyền sở hữu Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.001173 Miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự

1.001162 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Bộ Tư pháp

Bộ trưởng

Giám định tư pháp

1.001153 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.001145 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

1.001139 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.001135 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

1.001125 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.001122 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Luật 13/2012/QH13 Bộ Tư pháp

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giám định tư pháp

1.001117 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp