Ai phải trả chi phí thi hành án?

12/06/2006
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vừa ban hành qui định mới về chế độ thu phí thi hành án (THA) (sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13-6-2006). Mức thu phí THA cho từng vụ việc cụ thể là bao nhiêu? Ai là người phải nộp khoản phí này? Ông Lương Vĩnh Phúc, trưởng Phòng THA dân sự TP.HCM, cho biết: