Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học

07/06/2006
Ngày 7 tháng 6 năm 2006, Bộ Tư pháp - Bộ Công An - Bộ Quốc Phòng - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo - Bộ Lao Động, Thương Binh và xã hội - Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam đã ký Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH - TLĐLĐVN hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.