Văn phòng công chứng tư nhân sắp được phép thành lập: Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng

14/06/2007
Kể từ ngày 1/7 tới, các công chứng viên có đầy đủ các điều kiện quy định trong Luật Công chứng sẽ được phép mở các Văn phòng Công chứng hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Đây là một vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của các công chứng viên, mà còn là mối quan tâm đặc biệt của người dân, doanh nghiệp vì một khi Văn phòng Công chứng tư nhân được thành lập sẽ ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của họ. Xung quanh vấn đề này, Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Bộ Tư pháp - Trần Thất