Nghị định mới về cấp "sổ đỏ", thu hồi đất

30/05/2007
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực cho biết chung quanh Nghị định số 84 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN), thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.