Quy định mới về thủ tục cấp, đổi giấy đăng ký, biển số xe

11/01/2007
Khi làm thủ tục cấp, đổi giấy đăng ký, biển số; các giấy tờ về sang tên di chuyển, giấy chứng nhận xóa sổ, thời gian tối đa là không quá 3 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật).

Đó là một trong những nội dung của Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 do Bộ Công an vừa ban hành quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho tặng xe, người mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý xe đó làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký. Chủ xe bị mất đăng ký, biển số xe phải có văn bản đề nghị cấp lại và không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe. Những trường hợp phải xóa sổ đăng ký là: xe hỏng không sử dụng được hoặc bị phá hủy do tai nạn giao thông; xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác; xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe dự án được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam; xe hết hạn sử dụng theo quy định của Chính phủ và xe bị mất cắp không tìm được, chủ xe xin xóa sổ.

Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Công an cấp huyện) là cơ quan đăng ký mô tô, xe gắn máy của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước đang cư trú hoặc có trụ sở tại huyện....

(Theo Hà nội mới)