Hết hạn bán nhà sở hữu Nhà nước

02/01/2007
Theo qui định của Chính phủ, đến hết ngày hôm nay, 31/12/2006 sẽ hết hạn bán nhà sở hữu nhà nước theo Nghị định 61.

Mặc dù trong gần 2 tháng qua, tại nhiều địa phương, người dân và các đơn vị liên quan đã tranh thủ mua và hoàn thành thủ tục mua nhà sở hữu nhà nước; nhưng thực tế thì tại những địa phương như Hà Nội và TP.HCM số lượng nhà sở hữu nhà nước được chuyển quyền sở hữu theo nghị định 61 cũng chưa thể giải quyết hết.

Tại TPHCM vẫn còn khoảng 10.000 trường hợp người thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được giải quyết bán theo nghị định 61. Trong đó có nhiều trường hợp đang tranh chấp, nhiều trường hợp người đang thuê thuộc diện KT3, nhiều trường hợp đơn vị đang quản lý chưa bàn giao cho cơ quan chức năng quản lý, cho thuê theo qui định.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, những hồ sơ đủ điều kiện, nộp trước thời điểm trên sẽ được xem xét giải quyết, bán theo qui định. UBND TP.HCM cũng có kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ xem xét cho gia hạn bán nhà sở hữu nhà nước đến cuối năm 2007.

Tại Hà Nội, có khoảng 3.000 hộ dân từ chối mua nhà theo Nghị định 61 do không đủ khả năng nộp nghĩa vụ tài chính, từ vài chục triệu đến trên 100 triệu đồng/hộ.

(Theo website Đảng Cộng sản)