Ngày 1-1-2007: Mười luật mới có hiệu lực

29/12/2006
Đó là các luật: Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phòng chống nhiễm virus gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Công nghệ thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Luật sư thay thế Pháp lệnh luật sư năm 2001, Luật Tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật, Luật Chứng khoán.

1. Luật Điện ảnh: qui định về tổ chức, hoạt động điện ảnh. Riêng qui định số phim nhập khẩu không vượt quá hai lần số phim sản xuất trong luật này sẽ không áp dụng do VN đã cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) không hạn chế số lượng phim nhập khẩu.

2. Luật Kinh doanh bất động sản: kinh doanh bất động sản (BĐS) là bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận, chuyển nhượng, cho thuê… nhằm mục đích sinh lợi. Kinh doanh dịch vụ BĐS là môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lí BĐS. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai (tại thời điểm ký hợp đồng, nhà, công trình xây dựng đó chưa hình thành hoặc đang hình thành theo hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tiến độ cụ thể) cũng được mua bán.

3. Luật Phòng chống nhiễm virus gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS): Nghiêm cấm công khai tên, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV hoặc tiết lộ cho người khác biết việc một người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của người đó (trừ trường hợp luật cho phép). Người nhiễm HIV phải thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết.

4. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam thay thế luật cùng tên năm 1991 và luật sửa đổi, bổ sung năm 1995: Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị gián đoạn, bị chậm không do lỗi của hành khách thì bên vận chuyển phải thông báo kịp thời, xin lỗi, bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí liên quan trực tiếp trong thời gian chờ đợi tại cảng hàng không. Nếu chuyến bay bị hủy do lỗi của bên vận chuyển nhưng không thông báo trước thì ngoài qui định trên còn phải bồi thường, đồng thời thu xếp hành trình cho phù hợp hoặc trả lại tiền vé. Khi hàng hóa, hành lý mất mát, hư hỏng sẽ bồi thường theo mức giá trị đã kê khai, nếu là hàng hóa, hành lý ký gửi không kê khai thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế.

5. Luật Công nghệ thông tin: Tổ chức, cá nhân thu thập, xử lí và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên môi trường mạng phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp luật có qui định khác. Ngoài ra phải có biện pháp đảm bảo thông tin cá nhân không bị mất, đánh cắp, thay đổi. Chỉ được lưu trữ những thông tin cá nhân đó trong một khoảng thời gian nhất định theo qui định pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên.

6. Luật Trợ giúp pháp lý: đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí là người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em không nơi nương tựa và người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

7. Luật Bảo hiểm xã hội: ngoài chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc (thực hiện từ ngày 1-1-2007 chi trả khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất), người lao động còn có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (từ 1-1-2008, chi trả khi hưu trí và tử tuất) và bảo hiểm thất nghiệp (từ 1-1-2009, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm). Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp, cá nhân có thuê mướn, sử dụng, trả công cho người lao động đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Nếu sử dụng từ mười lao động trở lên còn phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

8. Luật Luật sư thay thế Pháp lệnh luật sư năm 2001. Luật Luật sư sẽ góp phần nâng cao vị trí của luật sư và các nghề luật sư trong xã hội, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động hành nghề của các luật sư nhằm góp phần đắc lực hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ công lý, hội nhập và phát triển kinh tế, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Luật Luật sư không chỉ nâng cao vị thế của luật sư trong xã hội, mà còn đưa luật sư của nước ta từng bước lên ngang tầm với luật sư của các nước trên thế giới và trong khu vực.

Cùng với Luật Luật sư, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 65/2006/QH11 về việc thi hành Luật Luật sư.

9. Luật Tiêu chuẩn và qui chuẩn kỹ thuật.

10. Luật Chứng khoán.

Theo Pháp luật TP.HCM