Hôm nay, Luật về người nước ngoài có hiệu lực tại Nga

15/01/2007
Từ hôm nay, 15/1/2007, một số luật và văn bản dưới luật của Liên bang Nga về địa vị pháp lý của người nước ngoài và lao động nước ngoài ở Nga trong đó có hoạt động buôn bán ở chợ, bắt đầu có hiệu lực.