Quy định mới về quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý 19/08/2008

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg do Thủ tướng ban hành năm 2000.

Tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục 19/08/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Theo chỉ thị này, đến năm 2010 có ít nhất 80% số trường đại học, 50% số trường cao đẳng và 30% số trường trung cấp chuyên nghiệp được kiểm định chất lượng.

Hướng dẫn chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng 15/08/2008

Ngày 13/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2008/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định này thay thế Điều 1, Điều 2 Chương I của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Theo nghị định, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng được thực hiện như sau:

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 14/08/2008

Ngày 11/8 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 204/TB-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đã có ngân sách nhà nước bảo đảm 13/08/2008

Thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết KNTC của nông dân” (gọi tắt là Chỉ thị số 26), vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2008/TT-BTC hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội nông dân các cấp (bao gồm TƯ Hội nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh thành, Hội nông dân cấp huyện và cấp xã).

Về quyền xác định lại giới tính trong Bộ luật Dân sự 2005 và Nghị định 88/2008/NĐ-CP 13/08/2008

Việc được sống thực với giới tính của mình không chỉ là nguyện vọng của mỗi người, mà còn được pháp luật bảo vệ như các quyền cơ bản khác của con người. Giá trị nhân bản này đã được Bộ Luật Dân sự năm 2005 ghi nhận. Và, mới đây là Nghị định 88/2008/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 5/8/200 đã cụ thể hoá sự ghi nhận này. Tuy nhiên, để có thể áp dụng chính xác, cũng cần phải hiểu thật đúng tinh thần của điều luật.

Hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động: Góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động 12/08/2008

Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Thông tư số 06/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11/1/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về KNTC về lao động.

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 11/08/2008

Ngày 08/8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập.