Nghị định Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 22/12/2005

Ngày 15 tháng 12 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2005/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo quy định tại Nghị định này, người đi bộ khi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sau bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng như: không đi đúng phần đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. 05/11/2005

Bộ Nội vụ ngày 3-10 ra Quyết định về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Công văn về việc lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 01/11/2005

Để thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 31/10/2005, Bộ Tư pháp có Công văn số 3217/ BTP-PBGDPL đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào nội dung công việc hàng năm trên cơ sở các quy định về mức chi cho từng hoạt động cụ thể tại Thông tư số 63/2005/TT - BTC lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Công văn của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc thực hiện Bộ luật Dân sự năm 2005 31/10/2005

Thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Bộ luật Dân sự, ngày 24 tháng 10 năm 2005, Bộ Văn hoá - Thông tin đã có Công văn số 4314/BVHTT-PC yêu cầu các cơ quan Báo chí thực hiện một số những nội dung liên quan đến việc tuyên truyền phổ biến Bộ luật Dân sự 2005.

Điểm mới trong Dự thảo Luật về luật sư : Khiếu nại quyết định của Đoàn Luật sư sẽ do Tòa án giải quyết! 28/10/2005

Thay cho việc các cơ quan hành chính giải quyết khiếu nại như quy định hiện hành. Dự thảo Luật về luật sư được trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 8 này quy định Tòa án sẽ là cơ quan thụ lý giải quyết sau cùng khi các luật sư không thoả mãn với việc giải quyết của Ban Chủ nhiệm Đoàn.

Đề cương giới thiệu Luật 07/09/2005

Từ ngày 05 tháng 05 đến ngày 14 tháng 06 năm 2005, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 đã thông qua 15 Dự án luật, Bộ luật trong đó có Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Thương mại; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; Luật Dược; Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Luật Đường sắt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Luật Du lịch; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Luật Quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Giáo dục. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng các cơ quan soạn thảo biên soạn đề cương giới thiệu các đạo luật trên.

Xây dựng Luật Đăng ký bất động sản - Sẽ không gây xáo trộn trong đời sống xã hội 28/07/2005

Xây dựng Luật Đăng ký bất động sản để nhằm quản lý nhưng phải thuận cho dân - đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu tại buổi toạ đàm khoa học do Bộ Tư pháp tổ chức sáng 23/7 về Dự án Luật Đăng ký bất động sản (BĐS). Nhiều chuyên gia pháp luật có uy tín như: TS. Lê Hồng Hạnh - Trường ĐH Luật HN, TS.Phạm Duy Nghĩa - Khoa Luật ĐHQGHN; TS.Đinh Văn Thanh - Trường Cán bộ Toà án; Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Trưởng ban Pháp chế VCCI... cũng tham gia góp ý sôi nổi.

Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 20/07/2005

Ngày 16 tháng 06 năm 2005, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Thông tư này hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà theo quy định của pháp luật các chủ thể này có quyền thế chấp, bảo lãnh, nhận thế chấp, nhận bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.