Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia và Liên đoàn Luật sư VN về đề án NNPQ

19/07/2022
Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia và Liên đoàn Luật sư VN về đề án NNPQ
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” mới đây đã chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Dự thảo Đề án có nội dung về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia và Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong quá trình xây dựng Đề án chiến lược, hai tổ chức này đã chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo các chuyên đề, nhất là chuyên đề “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” mà Ban Nội chính Trung ương thực hiện.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, Tổ Biên tập đã tổng hợp, đưa vào dự thảo Đề án các nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trên cơ sở các chuyên đề của các cơ quan ở Trung ương tham gia xây dựng Đề án, ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo, các chuyên gia, nhà khoa học. Tại buổi làm việc này, các đại biểu nêu các ý kiến tâm huyết, có cơ sở khoa học, trong đó cả những nội dung mới đóng góp cho dự thảo Đề án.
Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Đề án, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đầu tháng 7 này, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giới luật gia Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có bước phát triển vượt bậc cả về chất lượng và số lượng. Hai cơ quan luôn tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần bảo vệ công lý. Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ động đề ra những giải pháp đổi mới hoạt động đạt kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác.
Trong quá trình xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo các chuyên đề, nhất là chuyên đề “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” mà Ban Nội chính Trung ương thực hiện. Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tại buổi làm việc lần này với nhiều nội dung tâm huyết, có cơ sở khoa học và nhiều vấn đề mới đóng góp cho dự thảo Đề án. 
Cũng theo Chủ tịch nước, chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp được triển khai nghiêm túc và có nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật. Hệ thống trợ giúp pháp lý được củng cố, kiện toàn và đổi mới. Đội ngũ luật sư phát triển mạnh, chất lượng hoạt động được nâng lên, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Những tổ chức hành nghề công chứng rộng khắp và phân bố hợp lý hơn gắn với địa bàn dân cư…
Đây là những hoạt động rất cần thiết trong quá trình phát triển đất nước, được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Do đó trong Đề án này sẽ đề cập rõ hơn vai trò của Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ, các thiết chế trong bộ máy nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Cùng với đó là khẳng định vai trò của luật sư, trợ giúp pháp lý ngày càng được tăng cường, nhất là trong hoạt động tố tụng, bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể tham gia tố tụng, nhất là chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp được triển khai nghiêm túc và có nhiều kết quả tích cực, hệ thống trợ giúp pháp lý được củng cố, kiện toàn và đổi mới; tổ chức hành nghề công chứng rộng khắp và phân bố hợp lý hơn gắn với địa bàn dân cư. Đây là những hoạt động rất cần thiết trong quá trình phát triển đất nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng định hướng một số nội dung về hoàn thiện các thiết chế nhà nước và thiết chế trong lĩnh vực tư pháp được nêu trong dự thảo Đề án, đồng thời yêu cầu Tổ Biên tập xây dựng Đề án tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Đề án những ý kiến thống nhất cao và tiếp tục nghiên cứu các nội dung còn có ý kiến khác nhau để báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp sắp tới./.
Mai Hà