Người dân có quyền kiện cơ quan ra văn bản trái luật 20/01/2006

Chiều 19/1, trao đổi với VnExpress, Bộ trưởng Tư pháp Uông Chu Lưu đã khẳng định như vậy. Bộ Tư pháp vừa kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xử phạt hành chính. Có tới 33 trong tổng số 64 tỉnh ban hành văn bản trái luật.

Dự thảo Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động 20/01/2006

Theo Dự thảo Luật đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài vừa được Ban Pháp luật - Văn phòng Chính phủ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, sẽ có một số quy định đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này như: cơ chế cấp phép, ký quỹ, không cho phép liên doanh, liên kết với nước ngoài.

Bộ luật Thi hành án sẽ thống nhất quản lý việc thi hành các loại án 19/01/2006

Sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI, đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Bộ luật Thi hành án. Dưới góc độ cơ quan thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, vừa qua Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã tổng hợp các vấn đề còn gây tranh cãi và đưa ra quan điểm của mình trọng việc xây dựng bộ luật lớn này.

33 tỉnh, thành phố huỷ bỏ một số quy định ban hành trái pháp luật 13/01/2006

Văn phòng Chính phủ có Công văn (số 7278/VPCP-XDPL, ngày 15/12/2005) truyền đạt ý kiến Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Tư pháp yêu cầu 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hủy bỏ một số quy định về xử lý hành chính trong 86 Quyết định, Chỉ thị, Nghị quyết do các cơ quan và người có chức vụ ở các tỉnh, thành phố này ký ban hành hành trái pháp luật.

Luật Thanh niên vừa được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2006. 06/01/2006

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 1. Luật này quy định về thanh niên.

Đình chỉ các ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái luật 04/01/2006

TT - Ngày 29-12-2005, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký quyết định 1387 đình chỉ hiệu lực thi hành các qui định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do UBND 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành, kể từ ngày 1-1-2006.

Về Đề án xây dựng cơ chế hỗ trợ việc thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp 12/12/2005

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg ngày 8-4-2005 về thực hiện chức năng hỗ trợ thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp. Trên cơ sở này, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) đã xây dựng "Đề án xây dựng cơ chế hỗ trợ việc thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp".

Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 12/12/2005

Tại kỳ họp thứ 8, QH khóa XI (từ ngày 18-10 đến 29-11-2005, QH đã thông qua Nghị quyết số 49/2005/QH11 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006.